SoleOPS 3.12.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Ryhmän opetussuunnitelma

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti

KoulutusohjelmaTietotekniikan koulutusohjelma

Tietotekniikan koulutusohjelma (INNOSETS13) (Julkaistu)

insinööri (AMK), 240 op

Laajuus1. vuosi
(2013 - 2014)
2. vuosi
(2014 - 2015)
Pakoll.
PERUSOPINNOTTR00313030 0
AMMATTIOPINNOTTR00320 0 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOTTR00060 0 0
HARJOITTELUHAR0 0 0
OPINNÄYTETYÖOT0 0 0
Laajuudet yhteensä vuosittain300
Tutkinnon laajuus yhteensä30.030

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti