SoleOPS 3.8.0, ©2005-2017Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Saimaan ammattikorkeakoulu

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Ammattikorkeakoulututkinnot

Valitse ryhmä:

LITAJ18 LITAD17 LITAJ17 LITAL17 LITAL17M LITAM17 LITAJ16 LITAJ16M LITAL16 LITAM16 LITA15 LITAM15M LITA14 LITAL14M

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

LITAJ18 (Julkaistu)

Ryhmän opetussuunnitelma

Osaamistavoitteet

Suoritettava tutkinto

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi (AMK)

yritysjuridiikka

Tutkinnon laajuus ja rakenne

3,5 vuotta eli 210 opintopistettä, josta harjoittelun osuus on 30 opintopistettä


Juridiikka opetussuunnitelman (2016 aloittaneet) rakennekuva (pdf)

Koulutusohjelman tavoitteet ja sisältö

Tradenomi on liiketalouden asiantuntija. Hän tuntee menestyvän ja kannattavan yritystoiminnan edellytykset ja hoitaa itsenäisesti monipuolisia liiketalouden työtehtäviä. Tradenomi suuntautuu joko laskentatoimeen, markkinointiin tai yritysjuridiikkaan.

Opiskelijoita valmennetaan yhteistyökykyisiksi, vastuuntuntoisiksi ja itsenäisesti työskenteleviksi liiketoiminnan osaajiksi. Suuntautumisvaihtoehdostaan riippumatta tradenomit hallitsevat perusasiat yritystoiminnasta, laskentatoimesta, juridiikasta, markkinoinnista ja tietojenkäsittelystä. Tradenomi saa myös valmiudet toimia yrittäjänä.

Opinnoissa painotetaan kieli- ja viestintäopintoja. Osa opintojaksoista toteutetaan englanninkielisinä.

Koulutuksessa tehdään laajaa yhteistyötä yritysten kanssa. Opiskelijat perehtyvät käytännön liiketoimintaan ja solmivat samalla kontakteja mahdollisiin työnantajiinsa.

Opintoihin kuuluu myös työelämäprojektien suunnittelua ja toteutusta. Projektit voivat olla esimerkiksi markkinointisuunnitelmia, messuille osallistumista, kampanjoiden järjestämistä ja talouden seurantajärjestelmien luomista.

Toteuttaja

Liiketalous, Lappeenranta

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti