SoleOPS 3.12.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Saimaan ammattikorkeakoulu

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Ammattikorkeakoulututkinnot

Valitse ryhmä:

KONE18 KONE17 KONE17M KONE16 KONE15 KONE14 KONEK15M

Tekniikan ja liikenteen ala

KONE18 (Julkaistu)

Ryhmän opetussuunnitelma

Osaamistavoitteet

Suoritettava tutkinto

Insinööri (amk)

Tutkinnon laajuus ja rakenne

http://www.saimia.fi/docs/opiskelu/ops-rakennekuvat/2016-2017/konetekniikka_ops.pdf

Koulutusohjelman tavoitteet ja sisältö

Konetekniikan insinöörillä on vahva tekninen perusosaaminen, jota voi soveltaa useissa eri ammateissa ja tehtävissä. Koneensuunnitteluun suuntautuessasi sinusta tulee luovan suunnittelun ja tuotekehityksen ammattilainen. Valmistustekniikkaan ja tuotantoprosesseihin suuntautunut insinööri toimii tuotannon, prosessien johtamisen, myynnin ja teollisuuden palvelujen asiantuntijana. Voit painottaa opintoja erityisesti kansainvälisessä yritysympäristössä toimimiseen, jolloin osa opinnoista kannattaa suorittaa englannin kielellä.

Opinnot sisältävät teknisen perusosaamisen, luonnontieteellisten ilmiöiden ymmärtämisen ja soveltavan oppimisen ja projektityöskentelyn kokonaisuuksia. Viestinnällä ja vuorovaikutustaidoilla sekä monialaisen ja monikulttuurisen työyhteisön ymmärtämisellä on myös suuri merkitys opinnoissa.

Konetekniikan insinööreillä on kilpailukykymme kannalta välttämätön tehtävä uusien innovaatioiden ja energia- ja materiaalitehokkaiden ratkaisujen luomisessa sekä vientiliiketoiminnassa.

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti