SoleOPS 3.12.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Saimaan ammattikorkeakoulu

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Ammattikorkeakoulututkinnot

Valitse ryhmä:

HOTRA19 HOTRA18 HOTRA17 HOTRA16 HOTRA15

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

HOTRA19 (Julkaistu)

Ryhmän opetussuunnitelma

Osaamistavoitteet

Suoritettava tutkinto

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus

Restonomi (AMK), matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkinnon laajuus ja rakenne

3,5 vuotta eli 210 opintopistettä, josta 30 opintopistettä on harjoittelua ja 15 opintopistettä opinnäytetyötä.

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutuksen opetussuunnitelman rakennekuva

Koulutusohjelman tavoitteet ja sisältö

Restonomi on majoitus-, ravitsemis- ja matkailualan asiantuntija ja edelläkävijä. Hän työskentelee esimies-, johto- ja asiantuntijatehtävissä tai alan yrittäjänä.

Restonomi kehittää ja johtaa palveluja asiakaslähtöisesti, seuraa trendejä, ennakoi kehitystä ja toimii asiakaslähtöisesti. Hän voi työskennellä esimerkiksi vastaanottopäällikkönä, ravintolapäällikkönä, Revenue Managerina, kokous- ja kongressivastaavana tai matkailupalvelujen projektivastaavana.

Kansainvälisyys on matkailu- ja ravitsemisalan arkipäivää. Osa opintojaksoista opiskellaankin englanniksi. Linnalan kampuksella toimii myös kokonaan englanninkielinen koulutus.

Restonomiopinnot sisältävät esimiestyötä ja yrittäjyyttä, markkinointia, hotelli- ja ravintolabusinesta sekämatkailun palveluliiketoimintaa. Syventävissä opinnoissa opiskelija voi valita joko ravintolaliiketoimintojen tai hotelli- ja majoitusliiketoimintojen kehittämisen.

Opintojen aikana tehdään harjoitus- ja projektitöitä työelämäympäristöissä. Käytännön osaamista pääsee harjoittelemaan myös kampuksen omassa ravintolassa.

Suuntautumisvaihtoehdot/Valinnaiset opinnot

Ravintolaliiketoimintojen kehittäminen tai hotelli- ja majoitusliiketoimintojen kehittäminen

Toteuttaja

Hotelli- ja ravintola-ala, Imatra ( Linnalan kampus)

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti