SoleOPS 3.8.0, ©2005-2017Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Saimaan ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulututkinnot

Kulttuuriala
Kuvataiteen koulutusohjelma 
Kuvataiteen koulutus 

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Liiketalouden koulutusohjelma 
Degree Programme in International Business 
Liiketalouden koulutus 

Tekniikan ja liikenteen ala
Rakennustekniikan koulutusohjelma 
Tietotekniikan koulutusohjelma 
Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 
Degree Programme in Mechanical Engineering and Production Technology 
Paperitekniikan koulutusohjelma 
Degree Programme in Paper Technology 
Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma 
Prosessitekniikan koulutusohjelma 
Degree Programme in Chemical Engineering 
Konetekniikan koulutus 
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus 
Rakennusalan työnjohdon koulutus 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Sosiaalialan koulutusohjelma 
Ensihoidon koulutusohjelma 
Fysioterapian koulutusohjelma 
Hoitotyön koulutusohjelma 
Toimintaterapian koulutusohjelma 
Ensihoitajakoulutus 
Sairaanhoitajakoulutus 
Terveydenhoitajakoulutus 
Fysioterapeuttikoulutus 
Sosionomikoulutus 
Degree Programme in Nursing 

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Matkailun koulutusohjelma 
Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 
Degree Programme in Tourism 
Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management 
Hotelli- ja ravintola-alan koulutus 
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus 
Degree Programme in Tourism and Hospitality Management