SoleOPS 3.12.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Saimaan ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulututkinnot

Kulttuuriala
Kuvataiteen koulutusohjelma 
Kuvataiteen koulutus 

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Liiketalouden koulutusohjelma 
Degree Programme in International Business 
Liiketalouden koulutus 

Tekniikan ja liikenteen ala
Rakennustekniikan koulutusohjelma 
Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 
Degree Programme in Mechanical Engineering and Production Technology 
Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma 
Konetekniikan koulutus 
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus 
Rakennusalan työnjohdon koulutus 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Sosiaalialan koulutusohjelma 
Ensihoidon koulutusohjelma 
Fysioterapian koulutusohjelma 
Hoitotyön koulutusohjelma 
Toimintaterapian koulutusohjelma 
Ensihoitajakoulutus 
Sairaanhoitajakoulutus 
Terveydenhoitajakoulutus 
Fysioterapeuttikoulutus 
Sosionomikoulutus 
Degree Programme in Nursing 

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Matkailun koulutusohjelma 
Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 
Degree Programme in Tourism 
Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management 
Hotelli- ja ravintola-alan koulutus 
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus 
Degree Programme in Tourism and Hospitality Management